ติดต่อเรา

แผนที่

 

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ : 043-009-700

เบอร์โทรสาร : 043-202-422

ฝ่ายสินเชื่อ : 083-142-2699

ฝ่ายการเงิน : 089-622-4432

ฝ่ายธุรการ/สวัสดิการ : 094-295-3331

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน/นิติกร/ทะเบียน : 095-660-4069

Coopkku@gmail.com

facebook

Line

ติดต่อส่วนงาน
โทรจากภายนอก 043-009-700 ต่อหมายเลขภายใน

ผู้จัดการ: 44328

รองผู้จัดการ : 44304

ฝ่ายสินเชื่อ : 44301 , 44310 , 44311 , 44312, 44313

ฝ่ายธุรการ : 44302 , 44320

ฝ่ายการเงิน : 44303 , 44309 , 44314

ฝ่ายสวัสดิการ : 44304 , 44307

ฝ่ายทะเบียน : 44305 , 44321

ฝ่ายบัญชี : 44315 , 44316

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน : 44306 , 44318

นิติกร : 44317