ติดต่อเรา

แผนที่

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ : 043-009-700

เบอร์โทรสาร : 043-202-422

มือถือ : 083-142-2699

มือถือ : 089-622-4432

มือถือ : 094-295-3331

Coopkku@gmail.com

facebook

Line

ติดต่อส่วนงาน
โทรจากภายนอก 043-009-700 ต่อหมายเลขภายใน

ผู้จัดการ: 44328

รองผู้จัดการ : 44329

ฝ่ายสินเชื่อ : 44301 , 44310 , 44311 , 44312, 44313

ฝ่ายธุรการ : 44302 , 44320

ฝ่ายการเงิน : 44303 , 44309 , 44314

ฝ่ายสวัสดิการ : 44304 , 44307

ฝ่ายทะเบียน : 44305 , 44321

ฝ่ายบัญชี : 44315 , 44316

นิติกร : 44306