ข่าวฌาปนกิจ

  • ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มข.จำกัด


    ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มข.จำกัด

     

    เมื่อวันเสาร์ที่  15 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.