ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี

โดย admin-p
 วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา เวลา 12:54 น.
 27

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด นำโดย ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มข.จำกัด ชุดที่ 42 พร้อมด้วย รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ นายสาธิต มั่งคั่ง และฝ่ายจัดการ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี ดังนี้
?ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
?ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น