ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฎิบัติและลำดับขั้นตอน การใช้สิทธิ์สรรหา ประจำปี 2565

โดย admin-p
 วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา เวลา 10:04 น.
 909

รียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 

           ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมใช้สิทธิ์สรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           สมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ สหกรณ์จะโอนเงินค่าตอบแทนการเดินทางในการมาใช้สิทธิ์สรรหา รายละ 300 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก ในวันที่ 30 พ.ย. 64  (บัญชีเดียวกันกับบัญชีรับเงินปันผล ตรวจสอบเลขบัญชี ได้ที่เว็บไซต์ WWW.COOPKKU.COM หรือ Line official ID: @COOPKKU หรือลิงค์ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ
           
โดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้กำหนดหน่วยสรรหาดังนี้
 
หน่วยสรรหาที่  1  อาคารจตุรมุข อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 16 หน่วยย่อย
หน่วยสรรหาที่  2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (สหวิทยาการ)

**** ข้อปฎิบัติและลำดับขั้นตอนการใช้สิทธิ์สรรหา ประจำปี 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 *****
1. ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแล้ว จำนวน 2 เข็ม ผ่านระบบหมอพร้อม หรือระบบขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่ หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีน มาแล้ว 1 เข็ม สหกรณ์ใคร่ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ตามจุดที่สหกรณ์กำหนด
2. ตรวจสอบหน่วยสรรหาและลำดับรายชื่อสรรหา จากจุดตรวจสอบรายชื่อ หรือตรวจสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือ Line Official  ของสหกรณ์
3. ยื่นบัตรประชาชนต่อหน่วยรับบัตรสรรหา ใช้สิทธิ์สรรหา ณ หน่วยสรรหาที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนดไว้
4. สมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ สหกรณ์จะโอนเงินค่าตอบแทนการเดินทางในการมาใช้สิทธิ์สรรหา รายละ 300 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก ในวันที่ 30 พ.ย. 64