ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

โดย admin-p
 วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา เวลา 17:13 น.
 459

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมและวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 

ดาวน์โหลด หนังสือขออนุญาตให้บุคคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 

ดาวน์โหลด รายงานงบแสดงฐานะการเงินสหกรณ์ ประจำปี 2564

 

ดาวน์โหลด หนังสืออนุญาตให้จัดการประชุมจากจังหวัดขอนแก่น

 

>> ตรวจสอบหน่วยลงทะเบียนและรับเบี้ยประชุม

 

>> ตรวจสอบผังสถานที่จัดการประชุม

 

*** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ***