ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ส่งมอบงานให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 (คณะกรรมการชุดใหม่)

โดย admin-p
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา เวลา 12:59 น.
 259

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ส่งมอบงานให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 (คณะกรรมการชุดใหม่)