ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ อวยพรปีใหม่ 2565 ผู้บริหาร มข. และคณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้มีอุปการคุณกับสหกรณ์

โดย admin-p
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา เวลา 09:00 น.
 30

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่  2565  คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 42  ได้นำกระเช้าเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ผู้ให้ความอนุเคราะห์  และผู้มีอุปการะคุณกับสหกรณ์ฯ