ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์จัดประชุมหารือเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนการแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการ

โดย admin-p
 วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา เวลา 13:59 น.
 73

ในวันนี้(11 มิถุนายน 2565) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด จัดประชุมหารือเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนการแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 #ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์(Zoom)
?ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้หารือร่วมกันในวันนี้ สหกรณ์จะรวบรวมข้อมูล และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป
❤️ สหกรณ์ฯใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงคิดในวันนี้ค่ะ?