ภาพกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 สอ.มข.จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/65 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น