ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

โดย admin-p
 วันที่ 03 ก.พ. 2566 เวลา เวลา 11:12 น.
 179

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการประชุมดังกล่าวนี้ มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือ ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี 2566 พร้อมกันนี้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ผ่านเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ใคร่ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมคราวถัดไปจะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกอีกเช่นเคย