ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งที่ 2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ประจำปี 2566

โดย admin-p
 วันที่ 14 ก.พ. 2566 เวลา เวลา 14:07 น.
 416

คำสั่งที่ 2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ประจำปี 2566

ดาวโหลด pdf