ข่าวกิจกรรม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ. มข. จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

โดย admin-p
 วันที่ 17 ก.พ. 2566 เวลา เวลา 09:02 น.
 206

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มข.จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่  4 กุมภาพันธ์  2565 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น