ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมงานบุญเดือนห้าแห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2566

โดย admin-p
 วันที่ 07 เม.ย. 2566 เวลา เวลา 13:44 น.
 301

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566 (บุญสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ณ ริมบึงสีฐาน ฝั่งทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น