ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฉบับที่ 16/2567 รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

โดย admin-p
 วันที่ 04 เม.ย. 2567 เวลา เวลา 11:39 น.
 450

 

ช่องทางการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 2 ช่องทางดังนี้

1. ยื่นขอรับทุนแบบออนไลน์

           - คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร - แบบออนไลน์ หรือ SCAN QR Code ด้านล่าง

2. ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนด้วยตนเอง ส่งเอกสาร ณ สำนักงานสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครตามด้านล่าง

          2.1 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร - ระดับอนุบาล            

          2.2 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร - ระดับประถมศึกษา 

          2.3 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร - ระดับมัธยมศึกษา

          2.4 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  - ระดับอาชีวศึกษา

          2.5 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร - ระดับอุดมศึกษา

 

คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อการรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรปีที่ผ่านมา

คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดตามประกาศสมัครรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

ดาวโหลด pdf