ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

โดย admin-p
 วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา เวลา 08:56 น.
 166

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โอกาสนี้สหกรณ์ใคร่ขอขอบคุณ ผอ.เกษม ภูธรรมะ (ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย) พร้อมทีมงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในครั้งนี้