ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ สอ.มข.จำกัด

โดย admin-p
 วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 20:26 น.
 24

ในวันศุกร์ที่ 25 ก.ย.2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ สอ.มข.จำกัด
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดูงานคือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร