ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 31/2563 ขายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา

โดย admin-p
 วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา เวลา 16:07 น.
 107

ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 31/2563 ขายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา

ดาวโหลด pdf