ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดการประมูลครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ

โดย admin-p
 วันที่ 04 ธ.ค. 2563 เวลา เวลา 10:12 น.
 106

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ดำเนินการขายครุภัณฑ์ จำนวน 55 รายการ ในวันดังกล่าวมีสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประมูล จำนวน 8 ราย
สหกรณ์ตั้งราคาประมูลเริ่มต้น จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ ผู้ชนะการประมูลโดยให้ราคาสูงสุด จำนวน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
สหกรณ์ฯ ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เข้าร่วมประมูลครุภัณฑ์ในครั้งนี้ สหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเปิดประมูลคราวถัดไปจะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกอีกเช่นเคย