ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

โดย admin-p
 วันที่ 08 มี.ค. 2564 เวลา เวลา 10:02 น.
 134

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สอ.มข.จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ สอ.มข. ได้ขออนุเคราะห์และร่วมมือกับฝ่ายปกครองและสาธารณสุข ในการจัดการและดูแลความเรียบร้อยในการจัดประชุม เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19