ข่าวกิจกรรม

สอ.มข. มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สถานการณ์โควิด 19

โดย admin-p
 วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา เวลา 12:00 น.
 72

วันที่ 27 พ.ค.2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด โดยกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10,000.- บาท และมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 10,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด - 19 ร่วมกัน