ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบสถานะการเปลี่ยนสภานภาพของสมาชิกสมทบเป็นสมาชิก

โดย admin-p
 วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา เวลา 14:12 น.
 479

คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนสถานภาพสมาชิก

สมาชิกที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว ระบบสมาชิกออนไลน์จะไม่สามารถดึงข้อมูลเพื่อดู รายการเคลื่อนไหว หุ้นหนี้ เงินฝาก หรือรายการเรียกเก็บรายเดือน/พิมพ์ใบเสร็จต่างๆ ได้ ดังนั้น ให้สมาชิกทำการลงทะเบียนใหม่ โดยใช้เลขที่สมาชิกใหม่ ที่ไม่มี ส นำหน้า

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์